Familiebank hypotheek – familie als geldverstrekker

Geplaatst op 12-09-13 in Hypotheek Nieuws

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt niet vaak aan een zus, oom of ouders gedacht als het gaat om geldverstrekkers. Dat terwijl de familiebank  hypotheek in plaats van bij een bank een goed (aanvullend) alternatief kan zijn. Aan de familiebank hypotheek zitten wel een aantal haken en ogen verbonden.

 

Belastingdienst
Een belangrijke voorwaarde sinds 1 januari 2013 is dat u verplicht bent om de lening schriftelijk aan te gaan en eenmalig aan te melden bij de Belastingdienst. Ook moet op de lening verplicht op tenminste annuïtaire basis worden afgelost. Als de lening is aangegaan voor de herfinanciering van een vóór 31 december 2012 bestaande lening dan geldt deze eis tot aflossing niet.Rente
Daarnaast moet de rente een zakelijk karakter hebben, dit wil zeggen dat het vergelijkbaar moet zijn met de geldende marktrente voor (hypothecaire) leningen met een vergelijkbare looptijd en vergelijkbare voorwaarden. Een afwijking ten opzichte van de geldende tarieven kan marginaal hoger of lager zijn. Als de marges ver overschreden worden dan kan de belastingdienst een schenking constateren en is er schenkbelasting verschuldigd.Fiscale consequenties
Houd rekening met de fiscale consequenties voor zowel u als de uitlenende partij. Voor diegene die de lening verstrekt wijzigt er fiscaal feitelijk niets. Het bedrag dat nu uitgeleend wordt voor de familiehypotheek behoort voor uitlening als vermogen in Box 3 van de inkomstenbelasting en wordt na het uitlenen tot Box 3 van de inkomstenbelasting gerekend als vordering. Voor u geldt: als de lening gebruikt wordt voor de aankoop van een eigen woning en er wordt voldaan aan de eis dat deze tenminste annuïtaire wordt afgelost, (leningen vanaf 1 januari 2013), dan is de betaalde rente aftrekbaar van het belastbare inkomen.Let bij de herfinanciering wel op de mogelijke werking van de bijleenregeling en let op de aftrekbaarheid indien u naar een duurdere woning gaat en u geen aflossingscomponent in de lening brengt.Verantwoord lenen
Onder de huidige wetgeving mag door een bank maximaal 105% van de marktwaarde van een woning gefinancierd worden. Dit kan een reden zijn om u tot uw familie te wenden. Ondanks de persoonlijke band is het verstandig om ook met hen tot een verantwoordelijke (hypothecaire) lening te komen. Iedereen wil naast een mooie woning ook kunnen leven, vakantie kunnen vieren en andere uitgaven kunnen doen. Denkt u erover om een (hypothecaire) lening aan een familielid te verstrekken, vraag dan altijd aan hem of haar of deze lening ook bij een bank verstrekt zou worden. Wellicht wilt u voor uw familie iets afwijken, maar te veel lenen kan onverantwoord zijn.Familiehypotheekakte
Ten slotte verdient het zeer de voorkeur om geleend geld in de familiesfeer altijd door een notaris in een hypotheekakte op te laten nemen. Een hypotheekakte geeft de familie namelijk een juridisch sterkere verhaalspositie als schuldeiser dan andere schuldeisers. Dit is belangrijk als de lener failliet gaat of als hij meerdere schulden heeft.

 

 


Twitter

Volg @JeroenRU

Volg @jeroenRU