Twee stappen op weg naar beweging woningmarkt

Geplaatst op 20-02-12 in Hypotheek Nieuws

Stap 1: Schaf de hypotheekrente af
Met dank aan de rente aftrek heft Nederland een hoge hypotheekschuld. De aftrek werkt als een soort van subsidie op schuld, waardoor en geen eerlijke keuze gemaakt kan worden tussen huren of kopen. Hierdoor is de woningmarkt verstoord. Oplossing: het huis wordt belast in box 3. Het eigenwoningforfait verdwijnt. De huidige hypotheekrenteaftrek moet voorzichtig worden afgebouwd in 20-30 jaar tot nul. Laat het aftrekbare deel van de lening ieder jaar dalen met een annuïteiten aflossing. Hiermee doet de rente aftrek weer waar het voor bedoeld is, het stimuleren van het eigenwoning bezit. En niet wat nu gebeurt, het stimuleren van een hoge schuld.

Stap 2: Schaf de overdrachtsbelasting af
De overdrachtsbelasting, ooit geïntroduceerd om speculatie op de huizenmarkt tegen te gaan. Of was het omdat deze taks makkelijk is te innen en lastig te ontwijken? Echter deze verhuisboete remt de mobiliteit op de woning- en arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt het voor een onnodig hoge schuld bij de aankoop van een woning. Ook zal de aangekondigde verhoging terug naar 6% per 1 juli 2012 leiden tot verdere stagnatie van de woningmarkt.


Twitter

Volg @JeroenRU

Volg @jeroenRU