Wat gebeurt er met de rente aftrek? 7 partijen over hypotheek rente aftrek

Geplaatst op 25-07-12 in Hypotheek Nieuws

Aanstaande september zijn er verkiezingen voor de tweede kamer. In het lente akkoord zijn er door CDA, VVD, D66, GroenLinks en Christen Unie afspraken gemaakt voor hervormingen op de woningmarkt. Over de hypotheekrente aftrek is het volgende afgesproken:

  • Vanaf 1 januari 2013 is er alleen renteaftrek voor nieuwe hypotheken als de hypotheek gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afbetaald
  • voor lopende hypotheken blijven de bestaande regels gelden; de aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar
  • nieuwe hypotheken mogen op termijn niet meer bedragen dan de waarde van het huis;
  • voor starters komt er een overgangsregeling, waardoor zij nog tijdelijk een hogere hypotheek kunnen aangaan;
  • voor mensen die waardevermeerderende investeringen doen via een hogere hypotheek wordt een uitzondering gemaakt. Dat geldt ook voor energiebesparende voorzieningen;
  • huren voor inkomens van 33.000 tot 43.000 euro per jaar mogen kunnen vanaf volgend jaar verhoogd worden met inflatie plus 1 procent;
  •  vanaf 2013 komt er een verhuurdersbelasting;
  •  de overdrachtbelasting blijft op 2 procent.
Opvallend is dat dit veel ingrijpender is dan de officiële standpunten van deze partijen waren. CDA en VVD gaven zelfs aan niet te tornen aan de rente aftrek en de overige partijen waren voor een veel geleidelijker afbouw dan uiteindelijk is afgesproken. Wel gaven partijen direct aan na de verkiezingen waarschijnlijk weer opnieuw te gaan onderhandelen. Daarom hierbij een overzicht van de standpunten van  de 7 grootste partijen zoals zij dit in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen.


SP – Nieuw Vertrouwen – een mooi en leefbaar Nederland

– In 10 jaar afgetopt tot € 350.000
– Maximale aftrek verlagen naar 42%
– Overdrachtsbelasting naar 2%, tijdelijk startersaftrek

VVD – Niet doorschuiven maar aanpakken
– Aftrek behouden met als doel bevorderen eigen woning bezit. Aflossen stimuleren
– Aftrek toekomst bestendig maken, niet tornen aan bestaande hypotheken
– Startersoffensief: geen overdrachtsbelasting voor starters, meer mogen lenen op basis van arbeidsmarkt- en loopbaanperspectief, looptijd lening 35 jaar waarvan de eerste 5 jaar aflossingvrij en daarna aflossen
– Nieuwe hypotheken aftrekbaar op basis van annuitaire aflossing in 30 jaar
– Ruimere mogelijkheden voor schenking door ouders bij aankoop woning

PVV – Hun Brussel, ons Nederland
– Hypotheekrente aftrek handhaven

PvdA – Sterker en Socialer
– Aftrek per 2013 stapsgewijs van maximaal 52% naar 30%
– Maximale hypotheekschuld voor aflossing 1 mln, dit wordt jaarlijks verlaagd tot gemiddelde huizenprijs, nu ca. € 237.000
– Nieuwe hypotheken moeten in 30 jaar worden afgelost
– Overdrachtsbelasting wordt voor starters afgeschaft, voor overige verlaagd naar 2%

D66 – En nu vooruit
– Per 2013 aflossing van de hypotheek in 30 jaar
– Overgangsregeling van 5 jaar voor bestaande hypotheken
– Maximale aftrek ieder jaar met 1% verlagen tot 30%
– Eigen woningforfait en overdrachtsbelasting wordt geleidelijk afgeschaft

CDA- Iedereen
– Aflossen wordt bevorderd
– Bonus bij versneld aflossen
– Handhaven aftrek, iedereen tegen gelijk tarief bij sociale vlaktaks van ca. 35%
– Gericht afbouwen zoals is afgesproken in het lente akkoord
– Aanvullend voor starters: Bouwspaarrekening, verhoging belastingvrije schenking, minder strenge hypotheekregels starters

Christen Unie – Voor de verandering
– Per 2013 annuitaire aflossing van de hypotheek in 30 jaar
– Maximale hypotheekschuld € 750.000, daarna verlagen tot € 500.000
– Maximale hypotheek van 106% van de marktwaarde verlagen tot 100% in 2018
– Maximale aftrek verlagen naar 30%. Eerste 5 jaar van 52% naar 42% en vervolgens in 12 jaar van 42% naar 30%

Groen Links – Groene kansen voor Nederland
– Geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek
– Per 2013 maximale hypotheekschuld € 1.ooo.ooo aftrekbaar, € 500.000 voor nieuwe hypotheken. Daarna verlaagd tot nul in 25 jaar tijd

Los van de PVV willen alle partijen dus  iets doen aan de rente aftrek. Dus dat er wat verandert aan de huidige aftrek lijkt wel zeker. En wat de verschillende maatregelen nu echt betekenen voor de netto hypotheeklasten ga ik doorrekenen en zal ik volgende week publiceren.

 

Erkend Hypotheekadviseur


Twitter

Volg @JeroenRU

Volg @jeroenRU